Monimuotoisuus DEI

Mitä monimuotoisuus on?

Kysymys on ihmisten välisestä erilaisuudesta, joka perustuu esim. sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, rotuun, etniseen alkuperään, kansallisuuteen tai koulutustaustaan.

Miksi monimuotoisuutta tarvitaan?

Erilaiset ideat, taustat, näkökulmat ja osaaminen mahdollistavat liiketoiminnan kehittymisen sekä innovatiivisuuden. Monimuotoisuuden tavoitteena on lisäarvon luominen liiketoiminnalle sekä kilpailukyvyn vahvistaminen ihmisten erilaisuutta hyödyntämällä

Monimuotoisuuden kehittämisprojekti voi keskittyä esim. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä hyötyä liiketoiminnalle on monimuotoisuuden lisäämisestä ja kehittämisestä?
 • Millaisia tavoitteita ja toimenpiteitä hyväksyvän työyhteisön luominen edellyttää?
 • Miten erilaisia osaajia saadaan houkuteltua yritykseen ja sitoutumaan?
 • Miten monikulttuuriset tiimit  ja organisaatiot saadaan käytännössä toimimaan yhdessä?
 • Mikä on johdon rooli monimuotoisuuden edistämisessä?

Monimuotoisuuden kehittämisprojekti

 1. Nykytilan kartoitus ja analysointi
 2. Johtoryhmän aloitusvalmennus yhteisen linjauksen, tavoitteiden ja mittareiden rakentamiseksi
 3. Tarvittavien käytännön toimenpiteiden suunnittelu  ja priorisointi yhdessä vastuullisuus/HR organisaation kanssa
 4. Esihenkilöiden valmennukset sekä käytännön toimenpiteet
 5. Tiimien valmennukset ja työvälineet
 6. Seuranta ja jatkotoimenpiteet