Johtoryhmätyöskentely

Johtoryhmä-
työskentely

 • Toimiiko johtoryhmänne saman päämäärän saavuttamiseksi ja yhteisvastuullisesti?
 • Onko työskentelytapa kommunikoiva, avoin, luottamuksellinen ja kaikki mukaan ottava?
 • Hyödynnetäänkö jokaisen vahvuuksia ja osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi?
 • Tuntevatko johtoryhmän jäsenet toisensa myös yksityishenkilöinä?
 • Selvitetäänkö mahdolliset ristiriidat ja ongelmat ajoissa ja rehellisesti puhuen?
 • Arvioidaanko johtoryhmän työskentelyä käytännössä?

Johtoryhmätyöskentely uudelle tasolle

Johtoryhmä-
työskentely uudelle tasolle

Yhteiset tavoitteet ja niihin sitoutuminen varmistavat liiketoimintastrategian toteutumisen. Johtoryhmän vahvuudet ja osaaminen tunnistetaan ja niitä hyödynnetään täysimääräisesti.

Aidosti avoin ja yhtenä tiiminä toimiva johtoryhmä luottaa 100 % toisiinsa ja sen jäsenet uskaltavat olla myös eri mieltä. Luottamuksen rakentaminen tapahtuu itsetuntemuksen ja muiden tuntemisen kautta.

Johtoryhmän yhtenäinen viestintä ja käyttäytyminen luovat turvallisen toimintaympäristön henkilöstölle ja sidosryhmille. Johtoryhmän asettamat selkeät askelmerkit ja oma esimerkki varmistavat toiminnan oikeanlaisen priorisoinnin

Rakennetaan johtoryhmästänne tiimi

 1. Johtoryhmän nykytilanteen kartoitus ja analysointi
 2. Johtoryhmän tarkoitus ja perustehtävät
 3. Johtoryhmän periaatteet ja toimintatavat käytännössä
 4. Johtoryhmän jäsenten roolit ja vahvuudet
 5. Luottamuksellisen ja avoimen yhteistyön rakentaminen
 6. Kehitystavoitteet, mittaaminen ja seuranta