Johdon sparraus ja coaching

Coaching on erinomainen työväline

 • Johtamisen kehittämiseen
 • Ratkaisujen löytämiseen haasteellisissa esihenkilötilanteissa
 • Uuden roolin tuoman epävarmuuden hallintaan ja tehtävässä onnistumiseen
 • Suorituksen ja tuottavuuden parantamiseen
 • Henkilökohtaisen tasapainon löytämiseen kokonaisvaltaisesti

Coachingin hyödyt

Strategisen ajattelun vahvistuminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä

 • Uudessa roolissa menestyminen
 • Johtoryhmätyöskentely
 • Johtamistaitojen kehittäminen

Itsetuntemuksen syventyminen ja oman toiminnan vaikutusten tiedostaminen

 • Esihenkilönä toimiminen
 • Ajanhallinta
 • Oma urakehitys

Ajattelun kehittyminen erilaisten näkökulmien ja ratkaisumallien kautta

 • Uskomusten muuttaminen
 • Muutosten toteuttaminen
 • Suorituksen parantaminen

Coachingin vaiheet

 1. Ensitapaaminen ja tutustuminen
 2. Tavoitekeskustelu henkilön ja esihenkilön kanssa
 3. Coaching tapaamiset (6-12 kk)
 4. Väliseuranta esihenkilön kanssa tarpeen mukaan
 5. Tuloskeskustelu henkilön ja esihenkilön kanssa
 6. Seurantatapaaminen